​Problemen huidige onderwijs

Leraren in het basisonderwijs staken. En terecht. Als ouders steunen wij hun eisen en hun acties. Maar er moet méér gebeuren om goed onderwijs te garanderen voor onze kinderen.

Rendementsdenken
De toekomst vraagt om mensen die creatief zijn en onafhankelijk denken. Ons onderwijs is echter gericht op statische reproductie van kennis, op cijfers en rendement. Op school zouden kinderen hun talenten maximaal moeten kunnen ontwikkelen, maar die talenten worden nu vaak amper waargenomen en nieuwsgierigheid wordt eerder geremd dan gestimuleerd.

Hoge prestatiedruk
In veel scholen heerst een hoge prestatiedruk terwijl er in de overvolle klassen onvoldoende aandacht is om leerlingen te begeleiden op hun eigen niveau. Het huidige onderwijs houdt ook onvoldoende rekening met de (hersen)ontwikkeling van kinderen. In de klas moeten ze veel stilzitten, terwijl de wetenschap aantoont dat beweging zowel het leren als de gezondheid positief beïnvloedt.

Onvoldoende middelen
Er zijn scholen die het goed doen, ook al staan ze onder druk, maar zelfs de beste scholen krijgen onvoldoende middelen om kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Intussen is de docent uitgeblust, onderbetaald, ondergewaardeerd en genoodzaakt om middels stakingen uitholling van het vak te voorkomen.

​​Nieuwe visie onderwijs: ontwikkeling en welzijn kinderen centraal

​​Politieke keuzes zijn nú nodig. We willen dat de Rijksoverheid beleid en wetgeving maakt waardoor scholen en leraren goed onderwijs kunnen geven vanuit een visie die de ontwikkeling, het welzijn en de inspiratie van het kind centraal stelt. Dit moet er gebeuren:

1. Eisen van de leraren vervuld

​2. Kleinere klassen, meer aandacht voor ieder kind

​3. Minder prestatiedruk, meer creatieve vakken

​4. Geef leerlingen de tijd hun talenten te ontwikkelen

​5. Meer autonomie, meer beweging

​6. Veiligheid gedurende de hele schooldag

​7. Meer hulp bij zorgbehoefte